Hægglund, Ernst (1851 - 1927) [sv]

Hægglund, Ernst (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:22
12.01.2019 00:20:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/40a30fba-3bb0-44d5-85ff-541853be3ecf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hægglund, Ernst
Svensk

Fornavn
Ernst
Svensk

Etternavn
Hægglund
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
03.03.1851
-Stedreferanse
--Sted
Død
01.04.1927 Sävsjö

-Tidspunkt
01.04.1927
-Stedreferanse
Sävsjö

--Sted (tekst)
Sävsjö
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Murarelev 1874.
TS, Tekniska skolan i Stockholm.
FrKA 1875-1880, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Burskap såsom byggmästare 1893.

Verksamhet: Anställd hos E Jacobsson och Magnus Isæus 1878-1881.
Egen verksamhet Stockholm från 1882.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1886-1890, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF 1888-1895, Svenska Teknologföreningen.
MurmÄ, Murmästarämbetet.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1900, Om Kungsholms nya folkskolebyggnad och dess värmeledning.

Verk ett urval:
Varmbadhus Södertälje 1884-1887 (brann 1903).
Stadshus (Stadshotellet) Järnag 9, Södertälje 1886-1888.
Privathus, Södertälje.
Maria folkskola, Ringv 23, Stockholm, 1890-1892.
Östermalms (Engelbrekts) folkskola, Valhallav 76, Stockholm 1896-1901 (se H8D 1902:263 och 304) Tillsammans med K Elméus.
Kungsholmens folkskola, Flemingg 113, Stockholm 1898-1900 (se H8D 1900:138).
Hedvig Eleonora folkskola, Linnég 54, Stockholm 1898.
Birger Jarls bazar, Birger Jarlsg 7, Stockholm 1887-1888.
Birger Jarlsg 12 och 16, Stockholm 1888-1892.
Birger Jarlsg 33, Stockholm 1887.
Frejg 31, Stockholm 1901-1902.
Hornsg 60, Stockholm 1894.
Cirkusbyggnad, Djurgården, Stockholm 1892-1893.
Folkskola, Hudiksvall.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 140.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 61.
Alm, Henrik: Murmästar-ämbetet i Stockholm. Stockholm, 1935. Sid 109.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stadsmuseum (utgivare): Södermalm. Södra Maria del av Högalid. Byggnadsinventering. Stockholm, 1974.
Gelotte, Göran: Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910. Stockholm, 1980.
Svensk

Administrativ notat
Svensk