Sjöbeck, Mårten (1886 - 1976) [sv]

Sjöbeck, Mårten (svensk)

Beskrivelse
Mårten Sjöbeck (1886-1976) var botaniker och markhistoriker. Bland annat skrev som anställd vid Kungliga Järnvägsstyrelsen artiklar och fotograferade för en serie landskapsböcker. Han dokumenterade det gamla svenska bondelandskapet i fotografi. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
01.03.2017 08:13:00
12.01.2019 02:08:43
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3fc5c2be-d8b9-4545-98ef-f153bb67e2ca | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sjöbeck, Mårten
Svensk

Fornavn
Edvard Mårten
Svensk

Etternavn
Sjöbeck
Svensk

Beskrivelse
Mårten Sjöbeck (1886-1976) var botaniker och markhistoriker. Bland annat skrev som anställd vid Kungliga Järnvägsstyrelsen artiklar och fotograferade för en serie landskapsböcker. Han dokumenterade det gamla svenska bondelandskapet i fotografi.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
19.09.1886 Danmark

-Tidspunkt
19.09.1886
-Stedreferanse
Danmark

--Sted (tekst)
Danmark
Svensk
Død
06.11.1976 Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län

-Tidspunkt
06.11.1976
-Stedreferanse
Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län

--Sted (tekst)
Helsingborg, Helsingborgs kommun, Skåne län
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Mårten Sjöbeck (1886-1976) föddes i Köpenhamn. Han växte upp i Skåne och avlade studentexamen i Malmö 1907. Han började studera geologi och botanik vid Lunds universitet men fick avbryta sina studier av ekonomiska skäl när hans far dog. 1909 anställdes han vid Kungliga Järnvägsstyrelsen (föregångare till Statens Järnvägar), först som kontorsskrivare, senare som byråchef fram till pensioneringen 1953. Han bosatte sig i Helsingborg och ägnade sig åt botaniken på sin fritid.

På 1920-talet gjorde Mårten Sjöbeck byggnadshistoriska fältarbeten på jakt efter ålderdomlig allmogebebyggelse och under 1930-talet utvecklade han den syntes av olika discipliner som kom att kallas markhistoria, som får betraktas som hans livsverk. Han var en pionjär i sina teorier om hur människan format landskapet under tusentals år, genom aktiviteter som odling, bete, slåtter och lövtäkt. Han var också en föregångare i sin syn på hur kulturlandskapet skulle vårdas och bevaras.

Sjöbeck blev 1950 filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet och 1966 tilldelades han stora Linnémedaljen i guld av Kungliga Vetenskapsakademien.

På uppdrag av Kungliga Järnvägsstyrelsen producerade Sjöbeck mellan åren 1926-1953 13 landskapsböcker med järnvägarna som utgångspunkt. Böckerna är en slags resehandböcker med natur- och kulturbeskrivningar. Alla böckerna är rikt illustrerade med fotografier tagna av Sjöbeck själv. 'Gästrikland och Hälsingland - färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna' utkom 1939.

Mårten Sjöbecks fotografier dokumenterar det gamla bondesamhällets landskap som Sjöbeck såg försvinna i takt med industrialisering och nya förutsättningar för jordbruket.

Svensk

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.

-Organisasjon/samling
-Bestand
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.
--Beskrivelse
Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.
Svensk

-Organisasjon/samling
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.

-Organisasjon/samling
-Bestand
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.
--Beskrivelse
Samling: Mårten Sjöbeck.
Bildsamlingen överlämnades av Kungliga Järnvägsstyrelsen på 1950-talet. Fotografierna är dokumentationsbilder från 1920-tal till omkring 1960. De visar landskap och kulturmiljöer, städer, byggnader och fornlämningar, människor och husdjur.
Svensk

Referanse
Sveriges dödbok 1947-2006
Svensk

-Linktekst
Mårten Sjöbeck. Fotografier av ett svunnet kulturlandskap / Leif Gren. Riksantikvarieämbetet, 1998. (ISBN 91-7209-132-0)
Svensk
-Linktekst
Mårten Sjöbeck. http://www.ne.se/mårten-sjöbeck, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-06-12.
Svensk
-Linktekst
E Mårten Sjöbeck, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5971, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karin Gustavsson), hämtad 2015-06-16.
Svensk
-Linktekst
www.academia.edu / Karin Gustasson, Helsingborgs museer: Naturen som kultur. Mårten Sjöbeck och bondens landskap
Svensk
Endringsnotat

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Svensk