AGNES (1850)

Beskrivelse
AGNES
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1850
Byggested: Sunderland, England
Ombygging: Ombygget 1875
Endelig skjebne: Innbrakt til Arendal som vrak 1874
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3f515202-c0e5-475b-9e79-8382d229166e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGNES
Bokmål

Beskrivelse
AGNES
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1850
Byggested: Sunderland, England
Ombygging: Ombygget 1875
Endelig skjebne: Innbrakt til Arendal som vrak 1874
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
165 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Mandal 1864-74

Skipsfører:

H. P. Olsen 1864-

Eier:

Edw. Kraft m.fl. 1864-74

Bokmål

Mål
Tonnasje: 165 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
165 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1850 Sunderland, England
1850

-Tidsperiode
1850

--Tidligste tidspunkt
1850
-Datokommentar
1850
Bokmål

-Stedreferanse
Sunderland, England

--Sted (tekst)
Sunderland, England
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål