Systemtermer

Systemtermer (svensk), System concepts (engelsk)

Beskrivelse

Systeminterne termer

04.09.2018 15:22:13
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/3f234d39-3379-41c4-9457-42084dbb763b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
21 til 23 av 23 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
6
Innholdet oppdatert
19.09.2017 09:33:19
Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
Under produksjon
Totalt antall poster
2
Innholdet oppdatert
26.09.2017 15:59:27
Datasett

Kategorier


Status
Beta
Totalt antall poster
8
Innholdet oppdatert
03.10.2017 10:44:09
Datasett

Kategorier


Navn
Systemtermer
Bokmål

Systemtermer
Svensk

System concepts
Engelsk

Beskrivelse
Systeminterne termer
Bokmål

Datasetet innehåller dataset som i sin tur innehåller systeminterna termer. Dessa termer används för att beskriva den information som lagras i KulturNav. Det är så att säga metadata om metadata.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk