AAVE (1884)

Beskrivelse
AAVE
ex CHRISTIANIA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1884
Byggested: Molløsund, Sverige
Endelig skjebne: Forlist 1886(87?)
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:06
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3f16bb83-1b1a-492b-866c-fca3b6c7be17 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AAVE
Bokmål

Annet navn
CHRISTIANIA

-Navn
CHRISTIANIA
Bokmål

Beskrivelse
AAVE
ex CHRISTIANIA
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Byggeår: 1884
Byggested: Molløsund, Sverige
Endelig skjebne: Forlist 1886(87?)
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
174 netto
Mål: 95,3 - 23,6 - 11,8
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Sogndal 1884-86/87

Skipsfører:

Eliasen 1886-87

Eier:

M. Fredriksen 1884-86/87

Bokmål

Mål
Tonnasje: 174 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
174
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 95,3 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
95,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 23,6 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
23,6
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 11,8 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
11,8
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1884 Molløsund, Sverige
1884

-Tidsperiode
1884

--Tidligste tidspunkt
1884
-Datokommentar
1884
Bokmål

-Stedreferanse
Molløsund, Sverige

--Sted (tekst)
Molløsund, Sverige
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål