4593 HØGEMO (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:39
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3ed04a30-90e4-4605-b177-f59407b0f6fe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4593 HØGEMO
Bokmål

Alternative navn
HØGEMO
Bokmål

Etablering
01.07.1951 Lyngdal (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1951
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.01.1974

-Tidspunkt
31.01.1974
Kode
4593
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HØGEMO brevhus I, i Kvås herred, Vest-Agder fylke, under Farsund postktr., ble opprettet den .7.1951. Posten til/fra stedet ble sendt med Sørlandsbanen Kristiansand S. -- Sira. Sirk. 13, 18.6.1951.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Lyngdal kommune. (Retting 3 til N.P. 1962.)

Ble fra 1.6.1970 lagt under Kristiansand S. postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Bbrevhuset 4593 HØGEMO ble lagt ned fra 1.2.1974. Ny postadresse: 4592 KVÅS. Sirk. 47, 4.12.1973.

Datostempel av 2-rings type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4593)
Brevhusstyrere:
Asbj. Stoveland 1.7.1951 (f.1951).
Torhild Egeland 1.5.1962.
Lilly Ånesen 1.10.1964 (f.1946).
Solveig Frida Færevåg 1.9.1966 (f.1942).
Tarje Noraberg 1.9.1967 (f.1920).
Elisabeth Dagsland 1.7.1970 (f.1950).
Torhild Åserud 1.10.1971 (f.1950).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1951 31.01.1974

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1951 31.01.1974

--Tidligste tidspunkt
01.07.1951
--Seneste tidspunkt
31.01.1974
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål