Thorén, Per Adolf (1830 - 1909)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:39
12.01.2019 01:56:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3e955778-6894-46a3-8dd5-75495c472057 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thorén, Per Adolf
Bokmål

Fornavn
Per Adolf
Bokmål

Etternavn
Thorén
Bokmål

Alternative navn
Thoren, Per Adolf
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1830

-Tidspunkt
1830
Død
1909

-Tidspunkt
1909
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Gift med Azora Nicoline Sofie Pedersen (1850-14.10.1911), 1 sønn. Var først i Bergen i 1860. Slo seg ned i Christiania ca. 1865, hvor han hadde stadig skiftende adresser, de fleste kjente eldre bilder har adressen Carl Johansgade No. 17. Han hadde også atelier i Sandefjord før 1890 og i Gøteborg. Fotograferte en rekke landskapsbilder fra forskjellige steder i Norge fra 1860- årene og utover, bl.a. en serie på minst 581 nummer, og må øyensynlig ha reist meget. Prisbelønnet i Stockholm i 1866. I Illustreret Tidende 1874 averterte han en "Udlodning" av fotografier.

Virkested:
0000-1890: Sandefjord (og Gøteborg)
1860: Bergen
1865 -1902: Oslo; Carl Johans gade 17
1865: Oslo; Christian Augustsgd. 17
1879: Oslo; Skippergd. 36
1893: Oslo; Gimleveien 6
1896: Oslo; Vedøgd. 9 b
0000-0000: Oslo; Nedre Slotsgade ved Carl Johansgade
1889: Oslo; Kongensgd. 12
0000-0000: Oslo; Raadhusgd. 15

Bokmål

Samme som (intern)
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål