Norske Museer

Norska Museer (svensk)

Beskrivelse

Norske Museer

Datasett
Under produksjon
Status
09.08.2017 08:44:12
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3df7ce80-07bd-11e2-892e-0800200c9a66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Norske Museer
Bokmål

Norska Museer
Svensk

Beskrivelse
Norske Museer
Bokmål

Datasetet innehåller en lista med Norska museer under bearbetning. Inga data är publicerade än.
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
09.08.2017 08:44:12
Ingen treff.
Uuid
3df7ce80-07bd-11e2-892e-0800200c9a66
ACL (rettigheter)
3df7ce80-07bd-11e2-892e-0800200c9a66_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:34:48
Forslag UlfB 08.08.2013 09:58:16

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:48
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:34:48
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:34:48
Forslag UlfB 08.08.2013 09:58:16
Tidligere lagret
Administratør

Redaktør

Granskere