Barth, Adelaide (1865 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:33
12.01.2019 01:24:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3df3da40-1bfb-4b1f-ae74-7d660149f1b6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Barth, Adelaide
Bokmål

Fornavn
Adelaide
Bokmål

Etternavn
Barth
Bokmål

Alternative navn
Barth, Ulla
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange, søster av Charlotte og Inger B. Bestyrte i begynnelsen av 1890-årene en kort tid søsteren Ingers atelier på Hamar. Se også Bart, Charlotte.

Virkested:
1892-?: Hamar

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål