Bostrøm, Barbara Baarsen (1875 - 1943)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:46
12.01.2019 01:25:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3d4bf549-756f-4447-beac-e2bf1376bfb8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bostrøm, Barbara Baarsen
Bokmål

Fornavn
Barbara Baarsen
Bokmål

Etternavn
Bostrøm
Bokmål

Alternative navn
Baarsen, Barbara
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
27.07.1875

-Tidspunkt
27.07.1875
Død
01.08.1943

-Tidspunkt
01.08.1943
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

29.7.1875 - 01.08.1943
Født i Bergen. Datter av kaptein Karl Emil B (født i Laksevåg, Askøy i 1844). og Josefine Regine Ellingsen (fra Kjerringsnes i Sigerfjord i Sortland), g. 17.6.1906 m. Edvard Bostrøm fra Luleå, 3 sønner, 4 døtre. Ville egentlig bli kunstmaler, men etter farens råd utdannet hun seg til fotograf. Læretid hos Hagbarth Jacobsen, Bergen, praksis forskjellige steder, egen forretning i Haugesund 1899, Melbo 1902, Meløy og Lurøy og tilslutt Mo i Rana fra 1903. I Mo satte hun opp eget hus der jernbanestasjonen nå ligger, og åpnet atelier i 1905. Hun utførte alt det fotografiske arbeidet ved byggingen av Dunderlandsverket 1903-04. Brukte signaturen "B. Baarsen".
Hun var interessert i landskapsmaling og studerte portrettmaling hos fotograf Bachmann i 1931.

Arkivet/materiale etter Barbara Baarsen:
Mesteparten av arkivet skal ha gått tapt under krigen.
Rana museum har noe arkivmateriale etter henne, blant annet et kamera
Nasjonalbiblioteket har ca. 200 negativer, mest av nærmeste familie, samt en del visittkort.
Andre institusjoner som oppgir å ha bilder av Barbara Baarsen i sin samling:
Sør-Senja museums fotosamling
Lurøy kommunes fotosamling
Halden biblioteks fotosamling

Virkesteder:
1899: Haugesund
1902: Melbu
1903 ca: Lurøy
1903 ca: Meløy
1903-1921, 1927-1943: Mo i Rana

Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Bang, Rune: Bygdefotografer på Lurøy, Årbok for Lurøy, 1989
Arkivverket, digitalarkivet
Alstadhaug, Leif: "Det længtende sind" - Barbara Baarsen Bostrøm. 1999
Bokmål

Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål