1344 HASLUM (Poståpneri)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3d1c9838-7876-4f23-897b-3e08ca881446 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1344 HASLUM
Bokmål

Alternative navn
HASLUM
Bokmål

Etablering
01.08.1926 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.08.1926
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1344
Forretningstype
Bokmål

Historikk

HASLUM poståpneri, på Bærumsbanens stasjon med samme navn, i Bærum herred, Akershus fylke, under Oslo postktr., ble underholdt fra 1.8.1926. Sirk. 34, 28.7.1926.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk poståpneriet status av postktr. B., Sirk. 41, 31.10.1976.

Ved omorganisering av poststedene ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontor 1344 HASLUM tildelt postnr 1305.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1344)
Poståpnere/styrere:
Thora Hansen 1.8.1926 (f.1890).
Landh. Didrik Sveen kst. 1.1.1929.
Thora Hansen igjen kst. 1.6.1930 (f.1890). Under sykdom fra 7.1.1944 styrt av div. privatvikarer, fra 14.9. til 18.11.1945 styrt av privatvikar Martha Egeland.
Thora Hansen overtok igjen 1.1.1946. Under videre sykdom fra 1.12.1952 styrt av poståpner Valborg Østengen.
Posdtåpner Valborg Østengen tilsatt 1.7.1953 (f.1903). Under hennes sykdom styrt av Roar Nordahl, likeledes i 1960 ved vikarer.
Avd.sjef III Oddvar Hønsi 1.2.1974 (f.1936).
Vaktleder Berit Lippert Tobiassen 1.11.1977 (f.1939).
Postkass.vikar Mette Nilsen 1.1.1994.
Postm.vikar Bodil Tyvold 1.6.1994.
Postm. Gunvor Dahl 15.1.1996.
Postm.vikar Anita Lill Fossen 1.5.1996.
Postm.vikar Hilde Kus 1.6.1996.
Postst. vikar Johanne Lassemo 1.5.1998.
Postst. (vikariat) Annlaug Hajosi 1.8.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.08.1926 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.08.1926 ?

--Tidligste tidspunkt
01.08.1926
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål