Sørensen, Rolf (1945 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:28
12.01.2019 01:54:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3cb6be77-0517-4d82-a01e-fe6f5e301e57 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sørensen, Rolf
Bokmål

Fornavn
Rolf
Bokmål

Etternavn
Sørensen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 29.05.1945 i Moss. Utdannet lærer, ingen formell utdannelse som fotograf. Naturfotograf, profesjonell siden 1977. Sørensen ble i 1981 valgt til formann i Norske Naturfotografer. Han er også medlem av Samfoto. Sørensen har i en årrekke hatt et nært samarbeid med naturfotografen Jørn Bøhmer Olsen i Halden.

Virkesteder:
1977-0000: Fredrikstad

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 14(1981) : 6, s. 66
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 1, s. 24-25
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål