Barth, Charlotte (1862 - 1940)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
06.02.2018 15:43:51
12.01.2019 01:24:14
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3caee5fd-ae68-4a55-9909-898395631ce1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Barth, Charlotte
Bokmål

Fornavn
Charlotte
Bokmål

Etternavn
Barth
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1862

-Tidspunkt
1862
Død
1940

-Tidspunkt
1940
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 01.01.1862, d. 02.03.1940. Datter av jeger og forstmester Jacob Böckmann B. (1822-92) og Adelaide Magdalene Lange. Søster av Inger og Adelaide (Ulla) Barth. Gift 28.5.1889 med cand. pharm. apoteker Johan Ernst Berg Prytz, (1857-).

Utdannet sammen med søsteren Inger hos Josephine Grundseth. I 1882 emigrerte Josephine Grundseth sammen med sønnen Christian til USA, hennes mann hadde reist i forveien, og hun overlot atelieret til Charlotte og Inger Barth.
Etter at de hadde drevet atelieret sammen noen år, drog Inger til Hamar hvor hun opprettet sin egen forretning, samtidig som hun også fra 1889 bestyrte atelieret på Lillehammer da Charlotte giftet seg og flyttet til Christiania.

Charlotte flyttet tilbake til Lillehammer i 1920-årene etter å ha bodd i Orkdal og Horten. Atelieret ble drevet i hennes navn (jfr kilder) med Karen Grythe som bestyrer like til det i 1935 ble solgt til Einar Valdø, som drev det til 1963.

Virkested:
1886 - 1889: Lillehammer
ca 1882 - 1886: Lillehammer (Josephine Grundseths Efterfølgere)

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Dagningen 09.11.1988
Bokmål

Hosar, Kristian: "Kvinne-fotografen", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988
Bokmål

Portrett signert "Josephine Grundseths Efterfølgere" datert 1883 i Gamle Bergen Museum.
Bokmål

Visittkortportrett med "Charlotte Barth"-trykk datert ca 1895/1900 i Nasjonalbibliotekets Resvoll-Holmsen-samling.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
-Linktekst
19.2.1887: annonse i Lillehammer Tilskuer: "Forhen "Josephine Grundseths Efterfølgere""
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål