Lindahl, Axel (1841 - 1906)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:59
12.01.2019 01:44:01
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3c4f9a2f-629d-4df5-9e0a-d8c65e8225ca | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lindahl, Axel
Bokmål

Fornavn
Axel
Bokmål

Etternavn
Lindahl
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1841

-Tidspunkt
1841
Død
1906

-Tidspunkt
1906
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Mariestad, Västergötaland, Sverige 27.07.1841, død 11.12.1906. Kgl.hovleverandør, Riddargatan 41, Stockholm. To brødre var også fotografer. Axel startet fotografisk atelier sammen med den ene av dem, Uno, i Uddevalla i 1864. Det var sannsynligvis Uno som lærte Axel fotografering. I 1866 stilte Axel Lindahl ut sine fotografier på Nordisk Industri- og Kunstudstilling i Stockholm. I 1868 gikk han i kompaniskap med den andre broren, Robert. Etter å ha drevet småbyatelier i ti år etablerte Axel seg i Göteborg, men beholdt filialen i Uddevalla. I 1881 flyttet han til Södertälje. I 1883 solgte han en del av firmaet og firmanavnet til Per K. Wahlström og Otto Wilhelm Widstrand. Dette har ført til endel uklarheter, siden Lindahl selv også fortsatte å fotografere i eget navn. Fra slutten av 1870-årene reiste han rundt ikke bare i Sverige, men etterhvert også i Norge og fotograferte, delvis med oppdrag. F. eks. reiste han i 1890-årene for "Beyers Touristbureau" og for "Andvords Papirhandel", som også utga 2 serier av hans bilder i 1892 og 1897. Landskapsbildene ble meget anvendt til rutebøker, turistbrosjyrer og lysbilder. Den kjente reiselivsmann og Norgesvenn Scarlett brukte en rekke av lysbildene i utlandet til sine foredrag om turistlandet Norge. Fotograf Anders B. Wilse fikk hånd om Lindahls plater, og brukte dem sammen med sine egne bilder. De havnet etter Wilses død hos Berner Hansen i Skien, som siden offentliggjorde en rekke av dem i Allers fra 1970 og utover. Platesamlingen ble i 1991 kjøpt av Norsk Kulturråd. Originalnegativene er deponert i NBR, mens motivene er tilgjengelige på Norsk Folkemuseum. På Røisheim i Bøverdalen finnes et album med Lindahls bilder derfra, og i 1991 ble to album funnet i et Oslo-antikvariat og kjøpt av kulturrådet for deponering på Norsk Folkemuseum.

Virkested:
1870 ca-1896 ca: Norge

Bokmål

Samme som (intern)
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Morgenstern, Neil: Axel Lindahl (1841-1906). En biografisk presentasjon ved 150-års-jubileet for hans fødsel, 1991
Norske fotosamlinger, 1989
Nordhagen, Per Jonas: Axel Lindahl (1831-1896) (sic.) 1. Fotografier av norsk kultur og folkeliv. I Norsk Fotohistorisk Årbok 1983/84.
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Sunnmørsposten 06.11.1982, 14.03.1986 og 19.08.1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål