Andersen, Johan

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
12.01.2019 04:11:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3c26a661-fbf1-43dd-b24e-78450936c8dd | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersen, Johan
Bokmål

Fornavn
Johan
Bokmål

Etternavn
Andersen
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Debuterte som Jeppe på Det norske Theater i Bergen i 1857.

Bokmål

Yrke
skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål