Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 7, 2017 6:34:03 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3b6d6761-cc28-40fc-a4d1-62d4a3047336 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tomberg, Hans
Estonian

First name
Hans
Estonian

Last name
Tomberg
Estonian

Life role
Photographer 1904? ?
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.1.4678

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1904? ?

--Earliest time
1904?
--Latest time
?
-Source
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.1.4678
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Toomas

Estonian

Occupation
talupoeg

-Description
talupoeg
Estonian

Residence
1904 Vana-Vändra
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.1.4678

-Description
1904 Vana-Vändra
Estonian

-Source
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.1.4678
Estonian
Note
19.01.1904.a. palus ja 2.03.1904.a. sai loa fotostuudio avamiseks Vana-Vändras M. Karlsberg´i majas. 2.08.1904.a. Keeldub luba vastu võtmast ja loatasu /11 rbl ja 75 kop) maksmast. Põhjendus: " oodates tagavarasõdurina teenistusse kutsumist ma ei saa stuudiot avada enne sõja lõppu"

(Märkuste viide: Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.1.4678)
Estonian