Adler, Victor (1848 - 1910) [sv]

Adler, Victor (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:01:12
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 00:13:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3a233e39-e19c-4d56-8f4b-1611794de71c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adler, Victor
Svensk

Fornavn
Victor
Svensk

Etternavn
Adler
Svensk

Alternative navn
Adler, Viktor
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
20.06.1848
Død
-Tidspunkt
12.01.1910
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CS 1868, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1870-1875, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig medalj.

Verksamhet: Anställd hos Victor von Gegerfelt och P J Rapp i Göteborg.
Egen verksamhet i Göteborg.

Lärarverksamhet: Lärare i husbyggnadskonst, frihandsteckning och ornamentritning 1876-1886 vid CS, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg, och CTL, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
Lärare i konstindustriell fackteckning vid Slöjdföreningens skola i Göteborg.
Rektor för Tekniska skolan i Stockholm 1886-1910.
Inspektör tekniska yrkesskolor och teckningsundervisning vid allmänna läroverk och seminarier 1902.Resor: Italien.
Preussen, Österrike, Tyskland (Bayern) och Danmark 1891.

Medlemskap: SSF, Svenska Slöjdföreningen, styrelse.
Opp 1885, Opponenterna.
KF 1886-1891, Konstnärsförbundet.
KK 1886, Konstnärsklubben.
SvKF 1890, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Metodik för undervisningen i frihandsteckning.
Japansk lackeringskonst, Svenska slöjdföreningens Meddelanden 1896.
Översättning av Sales-Mayer, Handbok för ornamentik.

Verk ett urval:
Riksbankshus, Göteborg, 1885-1889.
Frimurarlogen, Göteborg, om- och tillbyggnad.
Saluhall, Göteborg.
Arbetarbostäder, Almedal, Göteborg.
Arbetarbostäder, Annedal, Carl Grimbergsgatan, Göteborg.
Folkskola Djäkneberget, Västerås 1891-1892.
Turbinhus, vid Slottsbron, Västerås 1891.
Tolgs kyrka, Småland, 1876-1879, bearbetad av Hedin, L.

Svensk

Referanse
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 2. Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 2. Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932. Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951. Nordisk familjebok. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981. Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, (1951) 1982. Hofberg, Herman (red): Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefvnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Del 1 och 2. Stockholm, (1876), 1906. Svensk uppslagsbok. Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952. Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Svensk