OSLO LUFTHAVN (Underpostkontor I) [no]

OSLO LUFTHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3a0341a1-b380-41f3-b2e6-8b6c33a5d069 | RDF/XML | JSON-LD
Name
OSLO LUFTHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
OSLO LUFTHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.07.1948
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
1330
Type
Norwegian bokmål

History

OSLO LUFTHAVN utvekslingskontor, på Gressholmen, ble opprettet den 3.5.1937 for ekspedisjon av post til/fra den samtidig opprettede natt- luftpostruten Oslo -- Göteborg. Sirk. 15, 30.4.1937.

Poststedet er ikke nevnt i Norges poststeder, og var mulig i drift bare i 1937 eller ble lagt ned ved den 2. verdenskrigs begynnelse.

FORNEBU underpostkontor I, på flyplassen, i Bærum herred, under Oslo post- kontor, ble opprettet den 1.7.1948. Sirk. 19, 16.6.1948.

Underpostkontoret I ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Underpostkontoret I FORNEBU ble lagt ned fra 20.5.1965 ved opprettelsen av Oslo Lufthavn underpostkontor. Sirk. 21, 5.6.1965.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker ble tilsendt ved opprettelsen.

Styrere:
Res.posteksp. Bjørg (Tjørsvåg) Holberg 1.7.1948 (f. 1923).
Ellef Jenny Westgaard 1.12.1956 (f. 1926).
Enok Roy Karlsson 1.8.1957 (f.1924).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.07.1948 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.07.1948 ?

--Earliest time
01.07.1948
--Latest time
?
Related to
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål

Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål