von Schmalensee, Kurt (1896 - 1972) [sv]

von Schmalensee, Kurt (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:19
12.01.2019 00:28:41
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/39ee60d0-86f4-4279-8bc5-41bcfcb91bcb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
von Schmalensee, Kurt
Svensk

Fornavn
Kurt
Svensk

Etternavn
von Schmalensee
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
05.09.1896 Annehärad

-Tidspunkt
05.09.1896
-Stedreferanse
Annehärad

--Sted (tekst)
Annehärad
Svensk
Død
13.07.1972

-Tidspunkt
13.07.1972
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1918-1922, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1924, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Stockholm 1923-1929.
Anställd vid KFAI i Stockholm 1925-1929.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1928.
Stadsarkitekt i Norrköping 1929-1961.

Medlemskap: STF 1922-1936, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren, 1940, Norrköpings krematorium; ibid år 1960-A, Växjö domkyrka. En restaurering; Ett flertal uppsatser i facktidning och tidskrifter.
Motala kyrka. Motala, 1959.
St Olai kyrka. Linköping, 1964.
St Johannes kyrka. Linköping, 1971.

Verk ett urval:
Butiksbyggnader åt KF.
Villa på Stockholmsutställningen 1930.
Projekt t ordnande av området kring Stockholms slott (uppdrag av Stockholms skönhetsråd).
Byggnader i Norrköping: Krematorium 1936-1938; Museum, Kristinaplatsen 1942; Brandstation 1940; S Promenaden 46, 1940 samt Vattenverk (VBB), 1945.
Krematorium i Motala 1958.
Krematorium i Berthåga, Uppsala 1965 (kyrkogård trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff).
Restaurering av domkyrkan i Växjö 1956-1960.
Motala kyrka 1954.
Kyrkor i Linköping och Karlstad.
Vinnerstads kyrka, Östergötland 1954.
Kila kyrka, Södermanland 1963 m fl kyrkor.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1067 och 1464.
Dagens Nyheter 1972-07-15.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Miljöer och hus i Norrköpings innerstad, Kulturmiljökommitténs förslag 1973. Norrköping, 1974.
Växjö centrum, kulturhistorisk byggnadsinventering 1976.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Hållén, Agneta: Berthåga kyrkogård och kapellkrematorium. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, VT 1993.
Ritningssamling med handlingar i Norrköpings stadsarkiv (uppgift 1980).
Material i Arkitekturmuseets arkiv, se KFAI.
Svensk

Administrativ notat
Svensk