Stilperiode

Stilperiod (svensk), Stylistic Period (engelsk)

Periodtyp

Beskrivelse
Konsthistoria
Datasett
Sist lagret
08.05.2015 12:07:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/39c68883-6170-11e2-bcfd-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Stilperiode
Bokmål

Stilperiod
Svensk

Stylistic Period
Engelsk

Beskrivelse
Konsthistoria
Bokmål

Stilperioder hanteras antingen som perioder eller som termer av typen stil. Båda kan innehålla en tidsavgränsning. Valet av vilken modell som används ligger hos termförvaltaren.
Svensk