Rosling, Henry (1828 - 1911)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:09
12.01.2019 01:50:45
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/392bbb48-d0ec-4e6a-8bc7-5ce123f21f14 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rosling, Henry
Bokmål

Fornavn
Henry
Bokmål

Etternavn
Rosling
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1828

-Tidspunkt
1828
Død
1911

-Tidspunkt
1911
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Engelsk fotograf som besøkte Norge flere ganger i 1860- og 70-årene. Han kom både som turist og handelsreisende, og brukte tittelen "Patent Stone Manufacturer" Som svoger til den renommerte fotografen Francis Frith ble det trolig Roslings oppgave å fotografere norske landskaper for Friths arkiver. Henry Rosling var en meget habil fotograf og forøvrig også en nær venn av den norske grossisten og amatørfotografen Ove Caspersen. To fotografier i UBBs, signert "H. Rosling, Phot.". Ett fotografi i NBO limt på kartong med engelsk tekst trykket på kartongen.

Virkested:
1865 ca: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum, 1984
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål