Borgen, Gustav (1865 - 1926)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:27
12.01.2019 01:25:23
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/38e0b7ed-1649-4e20-90d2-5692cb9ca989 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Borgen, Gustav
Bokmål

Fornavn
Gustav
Bokmål

Etternavn
Borgen
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Død
1926

-Tidspunkt
1926
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 10.06.1865, d. 16.08.1926. Var muligens en tid ansatt hos H. Ingeberg. Overtok 1.4.1891 Fredr. Klems forretning, som denne hadde startet i 1866 i Universitetsgd.6, flyttet i 1899 til Carl Johansgd.45. I 1922 solgte han forretningen til redaktør Bertrand Marius Steen, som drev den med den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt som bestyrer, og med firmanavnet "Borgens Atelier". Da Steen døde i 1925 ble den overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Hun beholdt Schmidt som bestyrer til 1929, og ansatte så fotograf Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av fotograf Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det til Karl Johansgate 19, hvor han hadde overtatt farens atelier. Han drev begge firmaene frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som drev atelieret med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund" til 1987. Firmaet skal ha oppbevart negativarkivene etter Klem, Borgen og Th. Finne. I dag befinner materialet seg i Nasjonalbiblioteket. Ca. 60 000 glassplater fra Gustav Borgen (heri noe materiale fra Klem og fra Borgens Atelier, 1922-1939) befinner seg ved Norsk Folkemuseum.

Virkested:
1891-1899: Oslo; Universitetsgd. 6
1899-1922: Oslo; Carl Johansgd. 45
1890 ca-1922: Oslo

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 7, s. 80 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål