Umiak [sv]

Umiak (svensk)

Beskrivelse
Open, native arctic North American skin boats seating more than one person and used for transporting goods and passengers; for similar but smaller and covered skin boats seating only one, use "kayaks." [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:05:47
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:15:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/38e07192-7f7c-40c2-b959-1e7a189a08a2 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Umiak
Svensk

Beskrivelse
Open, native arctic North American skin boats seating more than one person and used for transporting goods and passengers; for similar but smaller and covered skin boats seating only one, use "kayaks."
Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk