Våge, Leiv (1916 - 1988)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:28
12.01.2019 01:58:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3866b002-318e-452a-9d1f-700ad43672d1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Våge, Leiv
Bokmål

Fornavn
Leiv
Bokmål

Etternavn
Våge
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1916

-Tidspunkt
1916
Død
1988

-Tidspunkt
1988
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Høyland 23.05.1916, død i 1988. Sønn av lærer Andreas Våge og Gunhild Nedrebø. Gift med Louise Hana, datter av Sigurd og Alice Hana. 3 sønner og 2 døtre. Utlært hos fotografmester Hakon Johannessen i Stavanger. Sv.brev 1948, håndv.brev 1954. Har gjennomgått Norges Fotografforbunds fagskole i Trondheim. Har foretatt studiereise til England. Spesiale: Portrett, barn og reklame. Startet i 1948 egen forretning i Sandnes. Vant i 1948 Nerliens stipend.

Virkested:
1948-1983: Sandnes

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 74(1988) : 2, s. 23 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål