Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:40
12.01.2019 01:38:51
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/37f7f595-3748-49c0-94db-871b9b7a6a99 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kaada, Arne
Bokmål

Fornavn
Arne
Bokmål

Etternavn
Kaada
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1926

-Tidspunkt
1926
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Overtok i 1953 det firmaet som Waldemar Eide hadde startet i 1906 (1904). I 1967 gikk han sammen med Harry Nor-Hansen og flyttet til Klubgaten med firmabetegnelsen "Kaada & Nor-Hansen". Dette kompaniskapet varte i 7 år, og fra 1974 fortsatte Kaada firmaet alene, mens Nor-Hansen startet nytt firma i Olav Kyrresgate 2.

Virkesteder:
1953-0000: Stavanger

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fagfoto 11(1974) : 9, s. 266-269
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål