Malmström, Carl (1863 - 1934) [sv]

Malmström, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
15/06/2019 00:22:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37d53217-7733-4626-9c16-14e8a69f7293 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malmström, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Malmström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
25.05.1863
-Place reference
--Place
Death
-Time
04.11.1934
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1879-1882, Tekniska skolan, Stockholm.
KTH 1884-1891, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1891-1894, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm.

Medlemskap: STF 1895-1933, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Gamlegårdens huvudbyggnad vid Vinsarpsjön, Västergötland 1899.
Banérgatan 25, Stockholm 1897-1900.
Narvavägen 22 och 24, Stockholm 1897-1898.
Styrmansgatan 21, Stockholm 1894-1895.
Sibyllegatan 15, Stockholm 1901-1904.
Upplandsgatan 77-79, Stockholm 1898-1899.
Dalagatan 52, Stockholm 1896-1898.
Västmannagatan 56 - Odengatan 83, Stockholm 1899-1900.
Högbergsgatan 72-74, Stockholm 1904-1906.
Timmermansgatan 4, 6 och 8 - Bastugatan 39 - Tavastgatan 30, Stockholm 1909-1912.
Tavastgatan 32 och 34, Stockholm 1913-1914.
Fredmansgatan 11 - Maria Prästgårdsgata 6, Stockholm 1902-1903.
Hökens gata 10, Stockholm 1890-1892.
Med flera byggnader i Stockholm och landsorten.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 274.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 115.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Swedish

Editorial note
Swedish