Antonsen, Stein (? - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:35:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/379ce6dc-90a6-4d33-b8e3-83a8e0f7a6d5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Antonsen, Stein
Bokmål

Fornavn
Stein
Bokmål

Etternavn
Antonsen
Bokmål

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Antonsen har sin utdannelse fra GFU, Grunnkurs i fotografisk utbildning, i Stockholm.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 16(1983) : 6, s. 28-31
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål