Poststedstyper (Norges Postmuseum)

Poststedstyper (svensk)

Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
14.03.2016 13:09:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3665e847-3581-41a6-ad56-7b3d04c99d91
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Poststedstyper
Bokmål

Poststedstyper
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
14.03.2016 13:09:42
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter

Linker fra KulturNav

1 til 20 av 58 treff.