1408 VEVELSTAD (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/36187e39-88a4-4153-bed9-5db55c30e2cc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1408 VEVELSTAD
Bokmål

Alternative navn
VEVELSTAD
Bokmål

Etablering
02.05.1977 Ski (Kommune)

-Tidspunkt
02.05.1977
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1408
Forretningstype
Bokmål

Historikk

VEVELSTAD postkontor C (1405 Langhus), i Ski komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 2.5.1977. Sirk. 12, 2.5.1977.

Postkontoret fikk fra 1.9.1986 status av postkontor B. Sirk. 24, 8.8.1986.

VEVELSTAD postkontor B, 1405 LANGHUS, ble fra 1.11.1987 tildelt eget postnr. Ny postadresse ble: 1408 VEVELSTAD. Sirk. 40, 12.10.1987.

Ved omorganiseringen av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Fra 1.6.1991 vil 1408 VEVELSTAD postkontor B endre navn til 1405 LANGHUS, og tidligere Langhus postkontor ble samtidig lagt ned. Sirk. 18, 22.5.1991.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1405 LANGHUS tildelt postnr 1403.

(1408 Vevelstad / 1405 Langhus)
Poststyrere/postmestere:
Odd Erik Asker midlertidig fra 2.5.1977 (f. 1955).
Posteksp. Stein Ove Lunnan 1.3.1979 (f. 1953).
Poststyrer May Jensen 1.1.1981 (f. 1956).
Postkass. Jan-Ivar Sund 1.7.1984 (f. 1950).
Postmester Liss Anne Andresen 1.1.1993.
Postmester Cato Ivar Kloppen 1.6.1996.
Poststyrer Kari Bredesen 1.7.1998.
Postmester (vikariat) Håkon Hornnes 1.6.2001v/Posthandel Langhus.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 02.05.1977 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
02.05.1977 ?

--Tidligste tidspunkt
02.05.1977
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål