Skappel, Helge

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:10
15.12.2018 01:52:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/357db7af-1ed3-460e-91db-57bd293e69b5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skappel, Helge
Bokmål

Fornavn
Helge
Bokmål

Etternavn
Skappel
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Ringsaker. Pioner innen luftfotografering. I 1934 og 1936 slo han og broren Vilhelm S. seg sammmen med brødrene Viggo og Arild Widerøe og dannet et felles flyselskap.

Virkested:
1934-0000: Norge

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Referanse
Kilder:

Fotografi 18(1985) : 6, s. 14-15
Skjema sept.1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål