Bexell, Gerhard (1901 - 1976) [sv]

Bexell, Gerhard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:27:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3502b1a2-935e-47bd-a61e-1099f90ee28d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bexell, Gerhard
Swedish

First name
Hilding Rolf Gerhard
Swedish

Last name
Bexell
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish

Description
Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl.
Swedish

Birth
08.12.1901

-Time
08.12.1901
Death
25.12.1976

-Time
25.12.1976
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl.a. varit medlem av Hedin-expeditionen fram till 1935. Han har skrivit ett antal böcker om sin geologiska och palaeontologiska forskning i Asien (se källor) men information om hans tid i Etiopien saknas. (HTB) Hemfört och skänkt etnografisk saml. från Etiopien, inv. 48.39. Hemfört etnografisk saml. från Abesinien, inköpt. inv.48.40.

Swedish