AGIL (1867)

Beskrivelse
AGIL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1867
Byggested: Svelvik, Norge
Verft: J. Jørgensen (N. Pedersen)
Endelig skjebne: Lekk. Forlatt 1880 /10 i Nordsjøen
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/34048f2e-a907-4749-a456-020558e82087 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGIL
Bokmål

Beskrivelse
AGIL
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1867
Byggested: Svelvik, Norge
Verft: J. Jørgensen (N. Pedersen)
Endelig skjebne: Lekk. Forlatt 1880 /10 i Nordsjøen
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
90 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Svelvik 1867-80
Kristiania

Skipsfører:

Otto Jørgensen 1867-
Joh. Hansen -1880

Eier:

J. Jørgensen 1867-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 90 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
90
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1867 Svelvik, Norge @ J. Jørgensen (N. Pedersen)
1867

-Tidsperiode
1867

--Tidligste tidspunkt
1867
-Datokommentar
1867
Bokmål

-Stedreferanse
Svelvik, Norge @ J. Jørgensen (N. Pedersen)

--Sted (tekst)
Svelvik, Norge @ J. Jørgensen (N. Pedersen)
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål