Billesholms kolgruvor (Gruva) [sv]

Billesholms kolgruvor (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Redan 1744 fann man och började bryta stenkol. Runt år 1920 var efterfrågan inte så hög på kol men under början av 1930-talet steg efterfrågan och priser på stenkol och en rad investerare prövade lyckan i Billesholm. Dock varade det inte så länge, 1932, ansågs det inte längre vara lönsamt med kolbrytningen och nästan all gruvdrift lades ner. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 28, 2019 1:04:12 PM CET
January 12, 2019 12:44:56 AM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/33b75cd0-424d-4794-adf5-15eb4ff58215 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Billesholms kolgruvor
Swedish

Description
Redan 1744 fann man och började bryta stenkol. Runt år 1920 var efterfrågan inte så hög på kol men under början av 1930-talet steg efterfrågan och priser på stenkol och en rad investerare prövade lyckan i Billesholm. Dock varade det inte så länge, 1932, ansågs det inte längre vara lönsamt med kolbrytningen och nästan all gruvdrift lades ner.
Swedish

Wikipedia

-Time
1744
Termination
1932

-Time
1932
Type
English

Swedish

Coordinates
56.04904 12.97711

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.04904
-Longitude (Easting)
12.97711
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-19)
Swedish