Bebyggda platser, Estland (GeoNames) [sv]

Bebyggda platser, Estland (GeoNames) (svensk), Populated Places, Estonia (GeoNames) (engelsk)

Datasett
Under produksjon
Status
21.09.2017 09:54:53
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/336a9a7b-ae2c-4065-841b-e45ab12cb652
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 7050 treff.
Navn
Bebyggda platser, Estland (GeoNames)
Svensk

Populated Places, Estonia (GeoNames)
Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Innholdet oppdatert
21.09.2017 09:54:53
Uuid
336a9a7b-ae2c-4065-841b-e45ab12cb652
ACL (rettigheter)
336a9a7b-ae2c-4065-841b-e45ab12cb652_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.09.2017 09:42:39

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
7050

Antall poster per type
Befolket sted 6690
By 188
Bydel 172

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
15.09.2017 16:30:55
Sist lagret
21.09.2017 09:42:39
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.09.2017 09:42:39
Administratør
Redaktør

Granskere