Holland, Fritz (1874 - 1959)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:05
12.01.2019 01:36:50
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3306d5ef-4ddc-4f19-970f-2ee03fe07110 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holland, Fritz
Bokmål

Fornavn
Fritz
Bokmål

Etternavn
Holland
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1874

-Tidspunkt
1874
Død
1959

-Tidspunkt
1959
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 24.06.1874 i Christiania, død 29.07.1959 i Oslo. Arkitekt. En av grunnleggerne av Oslo Bymuseum (Foreningen det gamle Christiania, stiftet 22. desember 1905). Var konservator for Bymuseet til 1911.

Virkested:
1900 ca-1945: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989.
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål