Aune, Struck (1859 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:34:39
12.01.2019 01:23:54
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/31642c35-adfe-4142-83ca-ea85a4a290ad | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aune, Struck
Bokmål

Fornavn
Struck
Bokmål

Etternavn
Aune
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1859

-Tidspunkt
1859
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Sønn av Peder Claresius A. og Petronelle Struck. I 1895 overtok han den forretningen i Portland som broren Peder 0. hadde startet ca. 1886 og som han tidligere var blitt medarbeider i. Hvorvidt han også har fotografert hos broren i Trondhjem er usikkert.

Virkested:
1890-1900: Portland, Oregon, USA
Trondheim (muligens)

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål