2972 RYSSNA (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:13:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/314d46f9-d253-411b-aead-3909c1e32a1e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2972 RYSSNA
Bokmål

Alternative navn
RYSSNA
Bokmål

Etablering
01.01.1950 Vang O (Kommune)

-Tidspunkt
01.01.1950
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1967

-Tidspunkt
31.12.1967
Kode
2972
Forretningstype
Bokmål

Historikk

RYSSNA brevhus I, i Vang herred, Oppland fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 1.1.1950. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 1808 a. Fagernes -- Nystova. Sirk. 1, 14.1.1950.

Brevhuset ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Brevhuset 2972 RYSSNA ble lagt ned fra 1.1.1968. Ny postadresse: 2970 ØYLO. Sirk. 2, 16.1.1968.

(2972)
Brevhusstyrer:
O. E. Øraker 1.1.1950 (f. 1900).

Brevhuset nyttet datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.01.1950 31.12.1967

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.01.1950 31.12.1967

--Tidligste tidspunkt
01.01.1950
--Seneste tidspunkt
31.12.1967
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål