KulturIT NavalVessel test (KulturIT AS) [en]

KulturIT NavalVessel test (KulturIT AS) (engelsk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
15.12.2016 13:38:15
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 10 av 10 treff.
Navn
KulturIT NavalVessel test
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
15.12.2016 13:38:15
Mappetype
Uuid
3071cdb7-336e-4a92-a5c5-4a9bb32e1d06
ACL (rettigheter)
3071cdb7-336e-4a92-a5c5-4a9bb32e1d06_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
10


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
15.10.2015 13:32:08
Sist lagret
15.10.2015 13:50:52
Redaktør

Granskere