Hjorth, Berndt (1862 - 1937) [sv]

Hjorth, Berndt (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:31
12.01.2019 00:21:44
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/303164ff-5e22-4aab-a67d-1234032e5df4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hjorth, Berndt
Svensk

Fornavn
Berndt
Svensk

Etternavn
Hjorth
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
30.05.1862 Dragfjord

-Tidspunkt
30.05.1862
-Stedreferanse
Dragfjord

--Sted (tekst)
Dragfjord
Svensk
Død
-Tidspunkt
20.02.1937
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Tekniska aftonskola.

Verksamhet: Filare, Mekanisk arbetare och verkmästare 1878-1889.
Egen maskinhandel i Stockholm 1889.
Verkställande direktör i AB B. A. Hjorth & Co, Stockholm från 1899, i AB Enköpings verkstäder från 1914 och i AB Primus.
Ordförande i styrelsen för AB B. A. Hjorth & Co, i styrelsen för Enköpings verkstäder samt i AB Primus..

Andra uppdrag: Fullmäktig i Stockholms handelskammare 1911-1934.
Ledamot av styrelsen för Sveriges allmänna exportförening 1915-1934.
Ledamot av styrelsen för industriellt rättsskydd 1908-1932.
Ordförande i Maskinaffärernas förening till 1923. *

Medlemskap: STF från 1925, Svenska Teknologföreningen.
KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, styrelse ledamot och intendent 1908-1912, hedersledamot 1934.

Verk ett urval:
AB Arkitektkontoret/Berndt A Hjorth: sju odaterade ritningar avseende matsalsmöbel och en odaterad ritning med möbleringsplan för Villa Hjorth, kv Ambassadören i Stockholm, 1929. Finns i Arkitekturmuseets arkiv.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 263.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1514.
Svensk

Administrativ notat
Svensk