GUSTAV DEN STORE (1832) [sv]

GUSTAV DEN STORE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
76-kanoners linjeskepp sjösatt 1832, planerat att bli ånglinjeskepp under 1850-talet, dock utan att genomföras. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/08/2018 10:18:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2dc1c12c-77bf-4ecf-bd62-fce789df947b | RDF/XML | JSON-LD
Name
GUSTAV DEN STORE
Swedish

Alternative name
GUSTAV DEN STORE (II)
Swedish

GUSTAV DEN STORE II
Swedish

Description
76-kanoners linjeskepp sjösatt 1832, planerat att bli ånglinjeskepp under 1850-talet, dock utan att genomföras.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Linjeskeppet Gustav den Store ritades av Borneman, började byggas 1824 och sjösattes 1832, med en galjonsfigur tillverkad av Edvard Törnström. Skeppet bestyckades med 76 kanoner: 28 tjugofyrapundiga, 28 artonpundiga och tio sexpundiga kanoner samt tio tjugofyrapundiga karronader.

Enligt kungligt brev den 31 januari 1855 skulle skeppet apteras till ånglinjeskepp, en order som dock återkallades 1858. Hon utrangerades 1858 och slopades 1870.

Swedish

Measurement
Deplacement [sv]: 2200 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2200
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Besättning [sv]: 605 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
605
-Unit
Lengde [no]: 53,66 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
53,66
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 14,22 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
14,22
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Dybde [no]: 6,31 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,31
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Lengde [no]: 180,74 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
180,74
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Bredde [no]: 47,92 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
47,92
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Dybde [no]: 21,25 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
21,25
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Built
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 56+1.

-Timespan
1824 1832

--Earliest time
1824
--Latest time
1832
-Source
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 56+1.
Swedish

Launched
18.09.1832

-Time
18.09.1832
Decommissioned
08.09.1868
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 67.

-Time
08.09.1868
-Source
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 67.
Swedish
Scrapped
1870
Enl. "Anteckn. no. 5." Sid. 37. ÖH 1055; enl. "Anteckn. no. 1." Sid. 4. ÖH 1050.

-Time
1870
-Source
Enl. "Anteckn. no. 5." Sid. 37. ÖH 1055; enl. "Anteckn. no. 1." Sid. 4. ÖH 1050.
Swedish

Reference
Enl. "Anteckn. no. 1." Sid. 4. ÖH 1050.
Swedish

Enl. "Anteckn. no. 5." Sid. 37. ÖH 1055.
Swedish

Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 64.
Swedish