Bjerkan, Sverre (1865 - 1939)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:24
12.01.2019 01:24:59
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2d472107-f897-46bb-8b96-aa61622bd25a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bjerkan, Sverre
Bokmål

Fornavn
Sverre
Bokmål

Etternavn
Bjerkan
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Død
1939

-Tidspunkt
1939
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Steinkjer 30.08.1865, d. i Levanger 03.10.1939. G. m. Theodora Larsen. Realartium 1883, studerte kjemi og realfag i 2 år, var elev i 2 år ved Den kgl. kunst- og haandv. skole, Christiania. Ble ansatt som lærer ved middelskolen i Steinkjer høsten 1887. Begynte så i 1891 i fotograflære hos Lars Bach s. st., og var der et par år. Startet eget firma på Værdalsøren høsten 1893 og var der i 6 år. Flyttet høsten 1899 til Levanger hvor han leiet J. M. Wiigs atelier og etablerte seg som fotograf fra 1.8.1900. I 1901 kjøpte han også huset av Wiig. Dette fotograffirmaet var startet ca. 1882/83. I 1910 startet han sammen med to andre kinodrift i Levanger. I 1916 overtok kommunen driften, men Bjerkan fortsatte som ansvarlig bestyrer til 1938. Fra 1919 til 1935 var han også tegnelærer ved Levanger tekniske aftenskole. Sønnene Christian, Birger, Øystein og Olaf var alle aktive i fotovirksomhet mens faren levde, men firmaet ble overtatt av sønnen Christian Andreas i 1938. Siste journalførte oppdrag for firmaet er fra 1976. Fotografene har etterlatt seg 63.000 negativer, som går tilbake til 1893 med bilder fra Verdal, Steinkjer og Levanger. Den og en del gammelt fotoutstyr blir idag oppbevart i Levanger Museum.

Virkested:
1900-1938: Levanger
1900: Steinkjer
1893-1899: Verdal

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål