Bjerkan, Sverre (1865 - 1939) [no]

Bjerkan, Sverre (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:24
15/06/2019 01:24:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2d472107-f897-46bb-8b96-aa61622bd25a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjerkan, Sverre
Norwegian bokmål

First name
Sverre
Norwegian bokmål

Last name
Bjerkan
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1939

-Time
1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Steinkjer 30.08.1865, d. i Levanger 03.10.1939. G. m. Theodora Larsen. Realartium 1883, studerte kjemi og realfag i 2 år, var elev i 2 år ved Den kgl. kunst- og haandv. skole, Christiania. Ble ansatt som lærer ved middelskolen i Steinkjer høsten 1887. Begynte så i 1891 i fotograflære hos Lars Bach s. st., og var der et par år. Startet eget firma på Værdalsøren høsten 1893 og var der i 6 år. Flyttet høsten 1899 til Levanger hvor han leiet J. M. Wiigs atelier og etablerte seg som fotograf fra 1.8.1900. I 1901 kjøpte han også huset av Wiig. Dette fotograffirmaet var startet ca. 1882/83. I 1910 startet han sammen med to andre kinodrift i Levanger. I 1916 overtok kommunen driften, men Bjerkan fortsatte som ansvarlig bestyrer til 1938. Fra 1919 til 1935 var han også tegnelærer ved Levanger tekniske aftenskole. Sønnene Christian, Birger, Øystein og Olaf var alle aktive i fotovirksomhet mens faren levde, men firmaet ble overtatt av sønnen Christian Andreas i 1938. Siste journalførte oppdrag for firmaet er fra 1976. Fotografene har etterlatt seg 63.000 negativer, som går tilbake til 1893 med bilder fra Verdal, Steinkjer og Levanger. Den og en del gammelt fotoutstyr blir idag oppbevart i Levanger Museum.

Virkested:
1900-1938: Levanger
1900: Steinkjer
1893-1899: Verdal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål