Johannessen, Hakon Magnus (1880 - 1978)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:55
12.01.2019 01:38:14
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2d299f8c-a8e1-47d5-a93f-458c35b48bf2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Johannessen, Hakon Magnus
Bokmål

Fornavn
Hakon Magnus
Bokmål

Etternavn
Johannessen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1880

-Tidspunkt
1880
Død
1978

-Tidspunkt
1978
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 09.12.1880 - død 07.04.1978
Født i Arendal. Sønn av Gustav J. og Anne Dorthee Tygesen, gift med Frida Krag, datter av havnefoged Gustav K. og Caspara, 1 sønn, 1 datter. Utlært i Arendal, arbeidet i Christiania og forskjellige steder i Tyskland, kurser i Stockholm og Berlin, flere studiereiser til Stockholm, København, Berlin, Dresden og Paris. Begynte som fotograf i Stavanger 5.1.1901, som kompanjong av Karen Kristine Henriksen, med firmanavnet "Henriksen & co." og overtok firmaet alene i 1908. Ble kjent som en meget dyktig portrettfotograf. Sønnen Per har overtatt den daglige driften, men Hakon J. var fremdeles i firmaet like til det siste. Han opprettet filial i Haugesund i 1910, bestyrt av Margit Petersen 1910-25 og av Sigrid Hauge 1925-32. Da ble den solgt til Johs. Bugge. Han var en av stifterne av Stavanger Fotografers Forening i 1906, mangeårig formann der. Medlem av landsstyret. Sølvmedalje Christiania 1905, gullmedalje Stavanger. I 1970 ble et utvalg av hans gamle plater i nykopiering utstilt i Stavanger.

Virkesteder:
1910-1932: Haugesund
1901-1978: Stavanger

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 37(1951) : 4/5, s. 82, 85 (50-års jubileum)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 10, s. 169 (80 år)
Norsk fagfoto 12(1975) : 12, s. 339-341 (95 år)
Norsk fagfoto 15(1978) : 7/8, s. 11 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål