Delphin, Rigmor Dahl (1908 - 1993)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:43
12.01.2019 01:27:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2cffe831-67cc-4fc7-a0f7-a75f1e654e01 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Delphin, Rigmor Dahl
Bokmål

Fornavn
Rigmor Dahl
Bokmål

Etternavn
Delphin
Bokmål

Alternative navn
Dahl, Rigmor
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1908

-Tidspunkt
1908
Død
1993

-Tidspunkt
1993
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 09.10.1908, død 28.12.1993.
Gift med Arne Delphin. Stud. 1927, elev hos Rude. I Pressefotografenes Klubb står hun oppført som medlem nr. 1. Fotograf i ukebladet Alle Kvinner. Hun syklet rundt i Oslos gater med sitt kamera i de begivenhetsrike ukene 5. mai - 7. juni 1945. På kloss hold, med et følsomt og skarpt blikk fanget hun opp mennesker og opptrinn, uro og forventning, spenning og lettelse, nærhet, åpenhet. Mest av alt fanget hun opp gleden, kraften og de feststemte øyeblikkene. Enkelte av bildene ble benyttet i sin tid, men det aller meste ble liggende gjemt og glemt i en kasse på loftet i Gyldendal Norsk Forlag, som var utgiver av Alle Kvinner. Bildene kom ved en tilfeldighet for dagen, og ble utgangspunkt for Yngvar Ustvedts bok Frigjøringen i bilder. I følge John Dahl hadde hun også tallrike reportasjeoppdrag for Gyldendals bildeblad "Bilder", som kom ut i 1939-40 og 1945-48. Hun var også medlem av Oslo Kamera Klubb og en aktiv konkurransefotograf.
Samling av ca. 2000 negativer fra Delphin i Gyldendal forlag, senere (2005) overført til Oslo Museum. Samlingen er ordnet etter Delphins egen systematisering.

Virkested:
1945: Oslo
1950: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 22(1989) : 2, s. 77
Ustvedt, Yngvar: Frigjøringen i bilder, 1995
Dahl, John: Slektning og tidligere bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål