Sterling White Halibut A/S (Selskap)

Beskrivelse
Selskap som driver oppdrett av kveite, med hovedkontor på Hjelmeland i Ryfylke, klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjorden i Rogaland og sjøanlegg, foredling, pakking og salg i Hjelmeland.
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.10.2016 12:08:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2c907474-e80d-41b9-98e0-5c1e519b3b9b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sterling White Halibut A/S
Bokmål

Beskrivelse
Selskap som driver oppdrett av kveite, med hovedkontor på Hjelmeland i Ryfylke, klekkeri i Rørvik i Trøndelag, påvekstanlegg i Vindafjorden i Rogaland og sjøanlegg, foredling, pakking og salg i Hjelmeland.
Bokmål

Forretningstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Virksomhet
Matfiskoppdrett

-Type av virksomhet
Matfiskoppdrett
Bokmål

Referanse
Hans Ulrik Hammer (2010), «Havbruksnæringa i Nord-Trøndelag»
Bokmål