Rustand, Leif

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:36
12.01.2019 01:50:56
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2c80aae5-886c-48c3-931e-21e34cd24b30 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rustand, Leif
Bokmål

Fornavn
Leif
Bokmål

Etternavn
Rustand
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Rustand er medlem av Stathelle fotoklubb.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 12(1979) : 7/8, s. 76-77
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål