Wiste, Knut (1842 - 1924) [no]

Wiste, Knut (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 24, 2017 1:00:36 PM CET
January 12, 2019 1:59:30 AM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2b7c6b6b-bddc-4a12-a83d-b2ba9e6a9b3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiste, Knut
Norwegian bokmål

First name
Knut
Norwegian bokmål

Last name
Wiste
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1842

-Time
1842
Death
1924

-Time
1924
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 05.09.1842, død 12.06.1924.Wiste vokste opp hos besteforeldrene og reiste i siste halvdel av 1850-tallet nordover for å være med på Lofotfisket, han reiste så videre til Russland. Deretter dro han til Berlin, hvor han gikk i lære som fotograf og var med i den tysk-franske krig (1870-71). Etter dette kom han, for en periode, tilbake til Norge hvor han var kirkesanger, lærer og fotograf. Brukte ikke stedsbetegnelse bakpå sine trykte kartonger. Fotograferte i V.Slidre, muligens også i Bodø, for ett av hans bilder i GB ser ut til å være tatt der. I 1878 reiste han til Arkangelsk hvor han drev som fagfotograf i 9 år. Fra Arkangelsk reiste han til Ural og var engasjert i gruvedrift. I 1889 kom han tilbake til Norge og bosatte seg i Ullensaker.

Virkested:
1860 -1870: Vestre Slidre
0000-0000: Bodø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål