Wiste, Knut (1842 - 1924)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:36
12.01.2019 01:59:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2b7c6b6b-bddc-4a12-a83d-b2ba9e6a9b3a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wiste, Knut
Bokmål

Fornavn
Knut
Bokmål

Etternavn
Wiste
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1842

-Tidspunkt
1842
Død
1924

-Tidspunkt
1924
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 05.09.1842, død 12.06.1924.Wiste vokste opp hos besteforeldrene og reiste i siste halvdel av 1850-tallet nordover for å være med på Lofotfisket, han reiste så videre til Russland. Deretter dro han til Berlin, hvor han gikk i lære som fotograf og var med i den tysk-franske krig (1870-71). Etter dette kom han, for en periode, tilbake til Norge hvor han var kirkesanger, lærer og fotograf. Brukte ikke stedsbetegnelse bakpå sine trykte kartonger. Fotograferte i V.Slidre, muligens også i Bodø, for ett av hans bilder i GB ser ut til å være tatt der. I 1878 reiste han til Arkangelsk hvor han drev som fagfotograf i 9 år. Fra Arkangelsk reiste han til Ural og var engasjert i gruvedrift. I 1889 kom han tilbake til Norge og bosatte seg i Ullensaker.

Virkested:
1860 -1870: Vestre Slidre
0000-0000: Bodø

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål