Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Arkitekter verksamma i Sverige (svensk)

Personer

Beskrivelse

”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats...

”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats och uppdaterats av anställda på Arkitekturmuseet och särskilt aktivt av arkitekten och arkivarien Cecilia Währner (1938-2004). Faktainnehållet är helt inriktat på arkitekters yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor. Uppgifter har även samlats in via enkäter som skickats ut till arkitekter. Datasetet administreras av Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitektmuseet) och uppdateras kontinuerligt. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
16.03.2019 22:56:27
04.06.2018 13:38:20
I drift
Status
Formål

Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. (SFS 2013:71). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen ([1998:204](http://www.noti...

Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. (SFS 2013:71). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i ”Arkitekter verksamma i Sverige” är helt inriktade på arkitekters yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Arkitektur- och designcentrums uppdrag. Maila digitaltmuseum@arkdes.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ”Arkitekter verksamma i Sverige”. [sv]


URI
http://kulturnav.org/2b7670e1-b44e-4064-817d-27834b03067c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
161 til 180 av 1985 treff.
Navn
Arkitekter verksamma i Sverige
Svensk

Beskrivelse
”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten [Björn Linn (1933-2011)](/7ace6b91-daa8-4d9b-a64f-773ecfdb93f3), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats och uppdaterats av anställda på Arkitekturmuseet och särskilt aktivt av arkitekten och arkivarien Cecilia Währner (1938-2004). Faktainnehållet är helt inriktat på arkitekters yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor. Uppgifter har även samlats in via enkäter som skickats ut till arkitekter. Datasetet administreras av Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitektmuseet) och uppdateras kontinuerligt.
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Formål
Syftet med ”Arkitekter verksamma i Sverige” är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska särskilt förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. ([SFS 2013:71](http://www.arkdes.se/instruktion-Statens-centrum-for-arkitektur-och-design.pdf)). Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen ([1998:204](http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980204.htm)) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

Personuppgifterna i ”Arkitekter verksamma i Sverige” är helt inriktade på arkitekters yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Arkitektur- och designcentrums uppdrag. Maila [digitaltmuseum@arkdes.se](mailto:digitaltmuseum@arkdes.se) om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud. Du kan då begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och om du vill det kan ditt namn tas bort helt från ”Arkitekter verksamma i Sverige”.
Svensk

Prosjekt
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se
Svensk

Emne
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål