Mädler, von, Johann (1794 - 1874) [et]

Mädler, von, Johann (estnisk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Estonian Photographic Heritage Society [en] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
07.09.2017 06:33:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2b473128-7c54-432d-9d69-76029d24294b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Mädler, von, Johann
Estnisk

Fornavn
Johann
Estnisk

Etternavn
Mädler, von
Estnisk

Fødsel
1794

-Tidspunkt
1794
Død
1874

-Tidspunkt
1874
Livsrolle
Liibek 2010, lk 72

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Kilde
Liibek 2010, lk 72
Estnisk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Liibek 2010, lk 72

-Beskrivelse
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Estnisk

-Kilde
Liibek 2010, lk 72
Estnisk
Opphold/boende
Tartu
Liibek 2010, lk 72

-Beskrivelse
Tartu
Estnisk

-Kilde
Liibek 2010, lk 72
Estnisk
Notat
Võttis kasutusele sõna "fotograafia", kasutas seda sõna esmakordselt 25.02.1839 Vossische Zeitungi veergudel, kirjeldades Talboti leiutist; võimalik, et tegeles ka ise fotograafiaga

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 72)
Estnisk

Referanse
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estnisk