7863 OVERHALVDEN (Postekspedisjon)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/2a7fb79c-ceab-4ac8-9d71-e2487a5084d2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
7863 OVERHALVDEN
Bokmål

Alternative navn
OVERHALVDEN
Bokmål

Etablering
10.11.1804 Overhalla (Kommune)

-Tidspunkt
10.11.1804
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
7863
Forretningstype
Bokmål

Historikk

OVERHALVDEN postekedisjon, i Nummedalen (nå: Namdalen), ble trolig opprettet ved "Placat" av 10.11.1804 med virksomhet fra 1.1.1805. Det ble samtidig opprettet en ukentlig postrute gjennom Indherredet og Nummedalen i Trondhjems stift. Antakelig foregikk postekspedisjonen på gården Skage og ble senere (etter 1816) omgjort til poståpneri.

Poståponeriet lå i Overhalden prestegjeld, Numedal fogderi, Nordre Trondhjems amt, under Nordland postkontor (Namsos fra ca 1866).

Fra 1861 ble det opprettet en 14-daglig bipostrute til/fra Hølandet, som fra 1870 ble endret til ukentlig, og fra 15.8.1888 til 2 ganger ukentlig. Sirk. 18, 28.7.1888.

Ca 1890 ble navnet endret til OVERHALLEN, og fra 1.10.1921 endret til OVERHALLA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7763 OVERHALLA tildelt postnr 7864.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 231 og (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 20.1.1859.

(7863)
Poståpnere/styrere:
Om den/de første som ordnet med posten, finnes det ikke noteringer.
En timeseddel fra 1834/35 er attestert av M. Sellæg, som var mulig poståpner.
Christian Salomonsen Solum 1.7.1852.
Salomon Vivstad (?) 4.10.1858.
Gårdm. Peter Lorentsen Hildrum 1.1.1862. (På gården Hildrum.)
Gårdbr. Jakob Petersen Hildrum 17.3.1898.
Gårdbr. Kristian P. Hildrum 1.4.1908.
Th. A. Haugum 1.4.1911 (f. 1879).
Rolv Einar Gaarde midlertidig fra 16.1.1949, fast 1.4.1950 (f. 1913).
Postkass. Asbjørn Egil Adserød 1.3.1980 (f. 1953).
Postmester Asbjørn Egil Adserød 1.9.1994 (f. 1953)
Postmester Asbjørn Adserø 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1862 1866 1889 1894 1903 1909 1912 1913 1914
Spd. 30 48 48
Kr 300 400 500 550 600 650 70

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 900, og 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 10.11.1804 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
10.11.1804 ?

--Tidligste tidspunkt
10.11.1804
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål