Krum, Hans (1818 - 1882)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:43
12.01.2019 01:41:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2a27957c-d0b9-4e54-a3d8-1e35d01e9dda | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Krum, Hans
Bokmål

Fornavn
Hans
Bokmål

Etternavn
Krum
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1818

-Tidspunkt
1818
Død
1882

-Tidspunkt
1882
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 15.02.1818 - død 03.10.1882.
Født i Bergen, død i Trondhjem. Sønn av sorenskriverfullmektig Jacob Andreas K. (1781-1847) og Mette Helene Heiberg Schriver (1790-1835), g. 1) i 1859 m. Betzy Catharine Haabjørn (1822-71), datter av James Christian H. O, gift 1) med Dorothea Hennum, 2) i 1872 med Ragnhild Olsen (1847-), datter av Johannes O. og Anne Arnesdatter, 1 sønn. Etter en tids utdannelse i Tyskland begynte han som daguerreotypist i Bergen 1852, var en tid i kompaniskap der med C. C. Wischmann ("Wischmann & Krum"). I 1854 slo han seg ned i Trondhjem. Der var han en tid i kompaniskap med August Nielsen ("Krum & Nielsen"). Det har vært vanskelig å få helt nøyaktige opplysninger om ham. Ifølge en kilde skal han 14.8.1875 ha overlatt atelieret i Nordre Gade 6 til O. Frost, men ifølge en annen opplysning fortsatte han helt til sin død i 1882, hvoretter enken fortsatte firmaet til 1892. Forklaringen kan muligens være at det kan ha vært 2 fotografatelierer i Nordre Gade 6. Firmaet ble ifølge "Fotograf Schrøder", Trondheim, overtatt av Ludv. M. Bach i 1893 og av Alf Schrøder i 1907.

Krums arkiv finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket og inneholder daguerreotypier (stedsbilder og portretter), og ca. 6 800 glassplater (portretter).

Virkesteder:
1854-1865 ca: Trondheim ; Munkehougsveiten 3
1865-1882 ca: Trondheim; Nordre Gade 6
1852-1853: Bergen

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Frå fotografiets barndom i Trondheim. Del 1: Tre byprospekt tatt av Hans Krum ca. 1854, Norsk Fotohistorisk Årbok 1983/84
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål